روی نام شهر در سربرگ سایت کلیک کنید تا خدمات زیر را بر اساس همان شهر ملاحظه نمایید

تیک طب، در بخش معاینه پزشکی خود خدمات و سرویس های متنوعی ارائه می‌دهد. این خدمات را هم اکنون در محل سکونت و منزل خود دریافت نمایید:

سنجش دمای بدن (T)، سنجش تنفس (R)، سنجش فشار خون (BP)، سنجش نبض/ضربان (P)، ویزیت و معاینه پزشک عمومی، معاینه متخصص طب سنتی، معاینه متخصص طب سوزنی

فیلتر
شما این خدمت را به خدمات انتخابی اضافه کرده اید: