روی نام شهر در سربرگ سایت کلیک کنید تا خدمات زیر را بر اساس همان شهر ملاحظه نمایید


تیک طب، در بخش پرستاری عمومی خود، خدمات و سرویس های بسیار متنوع و کاملی ارائه می‌دهد. این خدمات را هم‌اکنون در منزل و محل زندگی خود دریافت کنید:

انواع تزریق (داخل سرم، تزریق سرم، عضلانی، زیرجلدی) ، اکسیژن‌درمانی با ماسک بینی، نوردرمانی با دستگاه، نوار قلب، تخلیه ترشحات ریوی، خون‌گیری وریدی، حمام بیمار، انجام دیالیز صفاقی، تعویض پوشک، تعویض بگ کلستومی، سرویس نیابتی، بازکردن و برداشتن گچ، کشیدن بخیه، تعویض پانسمان، گذاشتن سوند معده، خارج کردن سوند معده، گذاشتن سوند ادراری، خارج كردن سوند ادراری، گذاشتن كاندوم سوند

فیلتر
شما این خدمت را به خدمات انتخابی اضافه کرده اید: