سرویس دهنده

سرویس دهنده تیک طب

 

تیک طب با بهره مندی از جامعه پزشکی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، روانشناسی، بهیاری و با رصد دائمی خدمات سرویس دهندگان در صدد اشتغالزایی و همکاری با فعالان حوزه سلامت برای بهبود سطح کیفیت خدمات در جامعه و کمک به افزایش سطح تندرستی مردم می باشد. تیک طب عضوگیری سرویس دهندگان خود را از اسفند ماه سال 1397 آغاز کرده است. متخصصین گرامی در حوزه های مذکور می توانند با عضویت اینترنتی در سایت و پیگیری ادامه روند تأیید صلاحیت و تأیید تیم کارشناسی به خانواده بزرگ تیک طب بپیوندند. هدف غایی تیک طب آرامش خاطر سرویس گیرندگان و سرویس دهندگان از ارائه خدمات سلامت به صورت پایا، آسان و با کیفیت است.

 

                    

0%