تماس با ما

تماس با مدیریت

با ارسال نظرات و پیشنهادات خود برای مدیریت مجموعه می توانید ما را در ارائه ی خدمات بهتر یاری کنید

 تیک طب برای شما قابلیت های زیر را به همراه آورده است : 

  •  برنامه ریزی در دریافت سرویس
  •  قابلیت پیگیری روند ارائه سرویس
  •  قابلیت بهره مندی از قیمت های شفاف
  •  اطمینان خاطر
  •  قابلیت مراجعه به نتایج و مولفه های سلامتی
  •  قابلیت دریافت سرویس های سلامت

 تیک طب یک بسته سلامتی با تعداد زیادی مزیت می باشد که منجر به رفاه، آرامش خاطر و سلامت شما می شود.

تماس با مدیریت

نام و نام خانوادگی / نام شرکت

شماره موبایل

ایمیل

متن نظر

0%